work.

 
7859_02.jpg
7859_01.jpg
6529_02.jpg
6529_01.jpg
cydonia_int_cam01_vD.jpg
cydonia_int_cam02_vD.jpg
int_cam01.jpg
2396_02.jpg
1873_09.jpg
5870_01.jpg
5870_02.jpg
1591_01.jpg
1600_01.jpg
3000_03.jpg
3000_02.jpg
3707_08_Skagen120.jpg
3707_02_Bellevue.jpg
1440_01.jpg
1440_02.jpg
3968_17s.jpg
Hakan_ext_cam06s.jpg
 

Nie myślę o wizualizacjach tylko jako narzędziu marketingowym. Dla mnie wizualizacje to spotkanie świata technicznego ze sztuką. Łączę te światy od 13 lat w postaci obrazów i animacji, komercyjnych i niekomercyjnych projektów architektonicznych. Chcę, opowiadając wizualną historię, przedstawić wizję architekta czy developera.

 

Grzegorz Burchardt

I do not think of visualizations only as a marketing tool. For me, visualizations are a meeting of the technical world with art. I combine these worlds for 13 years in the form of images and animations, commercial and non-commercial architectural designs. I want to tell the vision of an architect or developer by telling a visual story.

Grzegorz Burchardt

contact.

Thank You for sending!

 

VIZMACHINE Grzegorz Burchardt

Wólczańska 125      90-521   Łódź

POLAND

email: info@vizmachine.net   tel: +48 695947269

  • Instagram